Pound Cake

Pound Cake

available flavours: green tea, black sesame, yuzu (japanese citrus), hojicha (roasted green tea), vanilla

7 x 3.25 x 2.5″| $21| serves 6-8 people

— contains almond flour